ร่วมงานกับเรา บ้านลภาวัน

รายละเอียดตำแหน่งงาน: พนักงานขาย

วันที่เปิดรับสมัคร February 3, 2561

1. ผู้ชาย/ผู้หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

3. มีรถส่วนตัว

4.สามารถใช้ โซเชียลมีเดีย

5.สามารถใช้ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ