ข่าวสารและกิจกรรมบ้านลภาวัน

ลภาวัน สร้างสะพานมหามงคลวัดบางไผ่

January 10, 2559

"ลภาวัน" เล็งเห็นถึงความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบัวทองและใกล้เคียงที่จะเดินทางมาประกอบศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา จึงได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าคุณพระโสภณนนทสาร เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้ลภาวันได้มีโอกาสจัดสร้างสะพานมหามงคล รวม 2 แห่ง จำนวนเงินประมาณ 1,500,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางบิณฑบาตรของพระภิกษุสงฆ์ และศาสนิกชนที่มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของวัดดังกล่าว