ประวัติความเป็นมา


“ บ้านลภาวัน ” เป็นโครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2528 ในนามบริษัทลภาวัน จำกัด และบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท ฯ โดยประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อการพาณิชย์โดยมีทุนจดทะเบียนรวม มากกว่า 500 ล้านบาท

โครงการที่ผ่านมา “บ้านลภาวัน” ได้รังสรรค์งานที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องรวม 23 โครงการแล้ว และกำลังเริ่มเข้าสู่โครงการที่ 24 ในเร็ว ๆ นี้