วัฒนธรรมองค์กร


"ลภาวัน" เป็นองค์กรที่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีใจรัก ทุ่มเท รังสรรค์งานอสังหาฯ ด้วยฝีมือประณีต โปร่งใส มีคุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อตอบสนองความสุขและความอบอุ่น ให้กับลูกค้าอย่างมั่นใจ