ร่วมงานกับเรา บ้านลภาวัน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัท ลภาวัน จำกัด ให้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

มีรูปแบบการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

  • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 6-18 วัน
  • กองทุนประกันสังคม
  • ค่าครองชีพ
  • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  • สวัสดิการอื่น ๆ
  • หมายเหตุ สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่ง*