ภาพรวมโครงการ บ้านลภาวัน 21


โครงการลภาวัน 21

บ้านเดี่ยว ถมสูง ยกระดับบ้าน ที่ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย

ทำเลที่รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้าน และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมรองรับทุการพักผ่อนได้อย่างเต็มอารมณ์

ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น

เชื่อมต่อทุกการเดินทางด้วยถนนสายหลักและโครงการรถไฟฟ้า

โดย บริษัท ธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ใบอนุญาตจัดสรรเลขที่ 59/2556 ลงวันที่ 21 ต.ค. 56