แบบบ้าน บ้านลภาวัน 21


อีกหนึ่งสไตล์ของคนช่างคิด กับสไตล์การออกแบบบ้านที่ผสมผสานวิถีโลกตะวันออก ด้วยวัสดุและโทนสีธรรมชาติของธาตุที่ 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุโลหะ และธาตุไม้


บ้านเดี่ยว - ธนทรัพย์ A

บ้านเดี่ยวที่ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ 2 คัน

บ้านเดี่ยว - ธนทรัพย์ B

บ้านเดี่ยวที่ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ 2 คัน

บ้านแฝด - ธนวัฒน์

บ้านแฝดที่ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ 2 คัน